Come because
#WECARE !

Sunday July 15, 2018

Meeting point 12 PM
March starts 1 PM

Where: Kaisaniemi Park

Program 2
.30 PM
Where: Senate Square

Mielenosoituksen reitti 15.7.

 

On July 2018, Finland will host a summit between US president Donald Trump and Russian president Vladimir Putin. Finland is a peaceful country, known for its commitment to multilateral co-operation.

Please, join us and demonstrate that in Finland we are on the side of human rights, freedom of the press, democracy as well as climate and environmental protection.

We want to defend a system based on multilateral agreements and international justice. 

We invite you to join us for a peaceful, non-partisan public gathering.

Together let's make #HelsinkiCalling trend throughout the world and make our concerns known #wecare.

In keeping with our values, we will not tolerate discrimination (nor displaying of discriminatory logos).

 This event is accessible, family-friendly, and drugs and alcohol are strictly forbidden.

We will gather in the centre of Helsinki. The speaker list will be published closer to the event. 

This demonstration is organized by a newly-established, non-partisan citizen alliance named Helsinki for Human Rights. The network consists of a wide variety of representatives of civil society, such as journalists, academics, writers and entrepreneurs.
 

Follow us

Twitter @HelsinkiCalling

Facebook Helsinki for Human Rights

STAY TUNED AND WELCOME!

 
 
 
 

Tule, koska välität!
#WECARE

Sunnuntaina 15.7.2018

Kokoontuminen klo 12
Marssi alkaa klo 13
Missä: Kaisaniemen puisto

Tapahtuma klo 14.30
Missä: Senaatintori

 

Helsinki isännöi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kahdenkeskistä tapaamista. Suomi on turvallinen maa, joka on pitkään edistänyt monenkeskistä, kansainvälistä yhteistyötä ja rauhaa.

Me Suomessa olemme ihmisoikeuksien, lehdistövapauden, demokratian, rauhan sekä ympäristönsuojelun puolella.

Haluamme puolustaa kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa ja monenkeskistä yhteistyötä.  

Tervetuloa rauhanomaiseen, poliittisesti sitoutumattomaan mielenilmaukseen.

Laitetaan #HelsinkiCalling näkymään maailmanlaajuisesti. Me välitämme, #wecare

Emme hyväksy tapahtumaan osallistuvilta minkäänlaista syrjintää tai syrjiviä tunnuksia. Tapahtuma on esteetön, päihteetön ja perheystävällinen. Tapahtumassa noudatetaan Suomen lakeja ja yleisiä järjestyssäntöjä.

Kokoonnumme Helsingin keskustassa. Tapahtuman puhujien nimiä julkaistaan myös lähempänä tapahtumaa. 

Tapahtuman järjestää puoluepoliittisesti sitoutumaton yhteenliittymä nimeltään Helsinki for Human Rights. Verkosto on avoin kaikille ja koostuu yksityishenkilöistä. Mukana on kansalaisyhteiskunnan edustajista, kuten tutkijoita, toimittajia ja kirjailijoita. 

Seuraa meitä

Twitterissä @CallingHelsinki tai

Facebook Helsinki for Human Rights
 

Tervetuloa!

 
 
 
 

Kom för att du bryr dig!

#WECARE

Söndag 15.7.2018

Samling kl 12.00
Marschen börjar kl 13.00
Plats: Kajsaniemiparken, sandplan

Demonstration kl 14.30

Plats: Senatstorget#HelsinkiCalling
Förenta Staternas president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin möts. Finland är ett tryggt land, som länge har främjat multinationellt internationellt samarbete.

Vi samlas och berättar att vi i Finland är för mänskliga rättigheter, demokrati, pressfrihet, fred samt miljö- och klimatarbete. Vi vill försvara multinationellt samarbete som baserar sig på internationella fördrag.

Välkommen till ett fredligt och politiskt obundet meningsyttrande.

Låt oss trenda #HelsinkiCalling globalt, därför att vi bryr oss, #wecare.

Av deltagarna godkänner vi inte någon diskriminering eller diskriminerande signum. Evenemanget arrangeras av den partipolitiskt obundna sammanslutningen Helsinki for Human Rights, som består av privatpersoner och representanter för civilsamhället.

Följ oss

Twitter: @HelsinkiCalling

Facebook: Helsinki for Human Rights